Deniz Balık Ağları - İlkelerimiz

İlkelerimiz

 • Çevreye ve İnsana Saygı
 • Gelişime ve Değişime Açıklık
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Kalite
 • Etkinlik, Verimlilik ve Yeterlilik
 • Güvenilirlik
 • Eşitlik ve Tarafsızlık
 • Şeffaflık
 • Dürüstlük
 • Adalet
 • Hizmet Bilinci, Hizmet Aşkı
 • Hizmetlerde Önderlik ve Örneklik
 • Katılımcılık
 • Meslek Etiğne Bağlılık
 • Halka Yakınlık